KISAH PARA IBU YANG NAMANYA DIABADIKAN DALAM AL-QURAN: Maryam binti Imran, Wanita Suci (Ibunda Nasi Isa As.)

KISAH PARA IBU YANG NAMANYA DIABADIKAN DALAM AL-QURAN: Maryam binti Imran, Wanita Suci (Ibunda Nasi Isa As.)

Di antara wanita (ibu) yang namanya diabadikan dalam al-Quran adalah Maryam, bahkan namanya diabadikan menjadi nama surah dalam al-Quran, yakni surah Maryam. Ia merupakan wanita yang berasal dari keluarga Imran (Ali Imran). Ali Imran juga termasuk surah yang diabadikan Allah dalam al-Quran, yaitu surah Ali Imran. Disebutkan dalam sejarah bahwa Ali Imran adalah nama seorang laki-laki yang keluarganya terpilih oleh Allah sebagai keluarga yang diberkati.
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing). Maksud Allah memilih keluarga Ali Imran adalah karena dari pasangan suami istri ini lahir salah seorang wanita yang mulia dalam sejarah, yaitu Maryam, yang dalam al-Kitab disebut dengan Maria.
Ketika Maryam masih di dalam kandungan, istri Imran bernazar akan “menyerahkan” anaknya itu kepada Allah sebagai pemelihara, agar kelak menjadi hamba yang salehah, yang selalu berkhidmat di Baitul Maqdis (Yerussalem). Hal ini tertulis dalam al-Quran: “Dan (ingatlah), ketika istri Imran berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau, anak (janin) yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu, terimalah (nazar) itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Ali Imran: 35).
Setelah anak itu lahir, dan diketahui bahwa anak yang dilahirkan itu adalah perempuan, istri Imran menamai anaknya dengan nama Maryam.  Kemudian istri Imran meminta kepada Allah agar anaknya itu dipelihara oleh Allah, dan memohon agar Allah melindunginya dari setan. Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari setan yang terkutuk” (QS. Ali Imran: 36).
Allah SWT berkenan menerima nazar istri Imran, lalu memerintahkan Zakaria sebagai pengasuh dan pemelihara Maryam. Menurut para ahli tafsir, Nabi Zakaria itu adalah paman Maryam. Dengan demikian, kita tahu bahwa keluarga besar Imran adalah keluarga yang diberkati karena keturunannya menjadi orang-orang saleh (Imran, Maryam, Isa putra Maryam, Nabi Zakaria paman Maryam, dan Yahya putra Zakaria) disebutkan dalam al-Quran: “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya” (QS. Ali Imran: 37).
Maryam tumbuh menjadi wanita yang setiap harinya hanya beribadah dengan berkhidmat kepada Allah di “rumah-Nya”, Baitul Maqdis. Zakaria adalah “kuncen” rumah Allah” tersebut. Di sinilah Allah menurunkan rahmat-Nya kepada Maryam. Setiap kali Zakaria menemui Maryam di mihrab, dia mendapati berbagai makanan yang lezat berada di samping Maryam. Padahal setahu dia, Maryam tidak pernah membawa makanan ke “rumah-Nya”. Dalam al-Quran disebutkan: “Zakaria berkata, “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab, “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab” (QS. Ali Imran: 37).
Allah telah memilih Maryam sebagai wanita salehah yang dilebihkan dari wanita lain di dunia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran: “Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata, “Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikanmu dan melebihkanmu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu)” (QS. Ali Imran: 42).
Sebagai bentuk ketaatan, Allah memerintahkan Maryam agar selalu menyembah Allah, selalu sujud dan rukuk kepada Allah bersama orang-orang yang menyembah Allah. Allah berfirman: “Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” (QS. Ali Imran: 43). Sampai suatu hari Allah akan memberikan suatu keajaiban yang tidak disangka-sangka bagi Maryam. Allah mengabarkan bahwa Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki yang namanya sudah ditentukan oleh Allah, yaitu Nabi Isa as. “(Ingatlah), ketika Malaikat berkata, “Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu (dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) dari-Nya, namanya al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah)” (QS. Ali Imran: 45).
Sebagai manusia, Maryam tentu saja merasa kaget mendengar berita tersebut, sebab dalam pikirannya, bagaimana mungkin dia akan mengandung, padahal dia belum menikah, dan dia belum pernah disentuh atau berhubungan dengan lelaki manapun. Hal ini karena setiap harinya Mariam hanyalah berkhidmat kepada Allah di Baitul Maqdis. Dia jarang keluar dari “rumah-Nya”, apalagi bergaul dengan laki-laki. “Maryam berkata: “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun? Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): “Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, “Jadilah”, lalu jadilah Dia” (QS. Ali Imran: 47). [Heri Gunawan, S.Pd.I., M.Ag.]

 Komentar Facebook