• Mengenal Bunga Rafflesia

  Mengenal Bunga Rafflesia

  Sekadar informasi, padma raksasa atau yang juga dikenal sebagai bunga bangkai ini adalah tumbuhan parasit obigat yang karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan disebut sebagai bunga terbesar di dunia. Bunga ini tumbuh merambat dan tak berdaun sehingga tak mampu berfotosintesis. Bungany

  Baca Selengkapnya..

 • 25 tahun Bunga Rafflesia

  25 tahun Bunga Rafflesia

  Tahukah kamu bunga Rafflesia Arnoldii merupakan satu dari tiga jenis bunga yang dinyatakan sebagai Bunga Nasional? Bersama dengan dua bunga lainnya, yakni Melati dan Anggrek bulan, bunga yang memiliki ciri khas bau tak sedap ini dinyatakan sebagai Bunga Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 4

  Baca Selengkapnya..

 • Prinsip Hidup Muslim

  Prinsip Hidup Muslim

  Disaat semua orang bingung, dengan model bagaimanakah saya hidup… Ketika semua orang linglung, dengan prinsip hidup bagaimanakah saya pakai… Islam dengan segala kesempurnaannya telah lama menghadirkan prinsip hidup seorang muslim yang begitu sempurna…dengan semua makna kes

  Baca Selengkapnya..

 • Hukum Bitcoin dalam Tinjauan Syariat

  Hukum Bitcoin dalam Tinjauan Syariat

  Apakah hukum Bitcoin yang saat ini ramai? Berikut adalah rekaman kajian ilmiah oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA dalam sesi tanya jawab pada Sekolah Muamalah Indonesia Malang Angkatan 2, terkait Hukum Bitcoin. Kesimpulan dari fatwa Dr. Erwandi Tarmizi terkait Bitcoin adalah Haram. Bebe

  Baca Selengkapnya..

 • Membangun Generasi Emas dengan Cara Berpikir Suprarasional

  Membangun Generasi Emas dengan Cara Berpikir Suprarasional

  Generasi emas 2045, akankah menjadi sebuah kenyataan atau hanya menjadi utopia semata? Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk Membangun Generasi Emas 2045 yang Berkarakter dan Melek IT dan Pelatiha

  Baca Selengkapnya..

Sambutan Ketua Yayasan

H. Zamzami Djahuri

Assalamu'alaikum wr.wb Pada Kesempatan yang sangat baik ini perkenankan saya menyampaikan sepatah dua patah kata atas peluncuran website Pondok Pesantren A...

Selengkapnya..
 • Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.... by: Al Ahzab 41

 • Dan berdo'alah: Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat."... by: Al mu'minuun 29

 • Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui... by: QS. Albaqarah 216

 • Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu , sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.... by: QS. Al Baqarah 153

 • Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.... by: AL MU'MIN 19

 • Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia; sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.... by: Al Hajj 75

 • “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh/sholehah”... by: HR. Muslim no. 1631

 • "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.... by: At Tahrim 8

 • "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu)".... by: AL A'RAAF 126

 • Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali... by: Q.S. Al-Mumtahanah 4

 • "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung"... by: Al-Imran 173

 • Wahai manusia, jika kalian berakal, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yg sudah mati. Demi Allah yg jiwaku berada di genggaman-Nya. Sesungguhnya apa yg dijanjikan kepadamu pasti akan datang, dan kamu sekalian tidak pernah bisa melepaskan diri... by: HR. Ibnu Abi-d Dunya dan Ath-Thabrani

 • Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,... by: Qaaf 16

 • Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.... by: Al Imran 169

 • Nabi saw. mendengar seseorang menasehati saudaranya dalam hal malu, lalu Nabi saw. bersabda: Malu adalah bagian dari iman.... by: HR. Muslim

 • Rasulullah saw. bersabda: Ada tiga tanda orang munafik; apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari dan apabila dipercaya ia berkhianat.... by: HR Muslim

 • Jibril itu telah menurunkannya (Al Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah... by: Al Baqarah 97

 • "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung".... by: At Taubah 129

 • Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,“Demi Allah. Sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali.”... by: HR. Bukhari

 • Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.... by: Al Qashash 56

 • Bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.... by: Al Ahzab 3

 • Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia... by: Al Waqiah 77

 • Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan... by: Al Ankabut 57

 • Sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya... by: Al Kahfi 91

 • Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?... by: Ar Rahmaan 13

 • Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Kuasa.... by: An Nisa 149

 • Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangis ratapan (penyesalan) keluarganya.... by: Shahih Muslim No.1536

 • Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentulah Al Quraan itulah dia)... by: Ar-Ra'd 31

 • Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengijinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai (Nya)... by: An Najm 26

 • Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis... by: An Najm 43

 • Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan... by: At Talaq 7

 • dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,... by: ASY SYU'ARAA' 80

 • Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.... by: Ar Rad 28

 • Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui... by: QS. Ar Rum 30

 • Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',... by: QS. Al Baqarah 45

 • Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) "shalat wusthaa". Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.... by: Al Baqarah 238

 • Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah do'aku.... by: QS. Ibrahim 40

 • Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.... by: QS. Taha 14

 • Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik)... by: Al Isra 110

 • Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdo'a kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa apa rezki yang Kami berikan... by: Qs. As Sajdah 16

 • Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mu'min itu.... by: At Taubah 112

 • Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih... by: Hud 90

 • Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat... by: Al Isra 25

 • Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar.... by: At TaHa 82

 • Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).... by: An Nur 10

 • Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.... by: Al Furqan 71

 • Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman-Nya. Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kembali (semua makhluk)... by: Al Mu'min 3

 • Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ..... by: At Tahrim 8

 • Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.... by: An Nasr 3

 • Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.... by: Al An'am 79

 • "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik."... by: Al Mu'minun 118